Fargenavn: myk blå
Heksadesimal farge: #60a0f0
RGB-farge: 96 160 240 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: myk blå. Heksadesimal farge: (#60a0f0). RGB-farge: 96 160 240 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.