Fargenavn: grå teal
Heksadesimal farge: #60a080
RGB-farge: 96 160 128 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: grå teal. Heksadesimal farge: (#60a080). RGB-farge: 96 160 128 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.