Fargenavn: fin blå
Heksadesimal farge: #0060c0
RGB-farge: 0 96 192 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: fin blå. Heksadesimal farge: (#0060c0). RGB-farge: 0 96 192 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.