Naziv boje: ružna roza
Heksadecimalna boje: #e08080
RGB boja: 224 128 128 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: ružna roza. Heksadecimalna boje: (#e08080). RGB boja: 224 128 128 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.