Naziv boje: plava
Heksadecimalna boje: #0040c0
RGB boja: 0 64 192 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: plava. Heksadecimalna boje: (#0040c0). RGB boja: 0 64 192 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.