Προσανατολισμός:
Οριζόντιος (περικομμένη)
Ανάλυση:
2584 x 1722
Μεγαπίξελ:
4.5 MP
Δημιουργός:
christels
PIXNIO
Περισσότερες πληροφορίες:
Μορφοποίηση:
JPEG
Εικονοστοιχεία:
4449648
Λέξεις κλειδιά:
φύση, άγρια ζωή, ζώο, ακρίδα, έντομο, αρθρόποδα, γρασίδι
Μεταφορτώθηκε:
2018-06-11
Μέγεθος εκτύπωσης εικόνας σε ίντσες και εκατοστά:

Χαμηλή:
35.9 x 23.9 in
91.2 x 60.7 cm
Μεσαία:
12.9 x 8.6 in
32.8 x 21.9 cm
Υψηλή:
8.6 x 5.7 in
21.9 x 14.6 cm
Εξαιρετικά υψηλή:
5.7 x 3.8 in
14.6 x 9.7 cm
Σούπερ:
4.3 x 2.9 in
10.9 x 7.3 cm
PIXNIO - Χρήση εικόνας:
Εικόνα είναι στο δημόσιο τομέα, δεν προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, χωρίς επιφύλαξη κανενός δικαιώματος, είναι δωρεάν για κάθε χρήση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εικόνα για οποιαδήποτε προσωπική και εμπορική χρήση χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια και χωρίς χρέωση ή υποχρέωση.