Προσανατολισμός:
Οριζόντιος (περικομμένη)
Ανάλυση:
4990 × 3326
Μεγαπίξελ:
16.9 MP
Δημιουργός:
Adrian Pelletier
PIXNIO
Περισσότερες πληροφορίες:
Μορφοποίηση:
JPEG
Χρώμα:
Πλήρης έγχρωμη
Συμπίεση:
JPEG (παλιό στυλ)
Μεταφορτώθηκε:
2018-06-25
Λέξεις κλειδιά:
Galaxy, σκοτάδι, αστερισμός, σκόνη, αστρονομία, Εξερεύνηση
Εικονοστοιχεία:
16596740 (≈16.9 MP)
Μέγεθος εκτύπωσης εικόνας σε ίντσες και εκατοστά:

Χαμηλή:
69.3″ × 46.2″
176cm × 117.3cm
Μεσαία:
25″ × 16.6″
63.4cm × 42.2cm
Υψηλή:
16.6″ × 11.1″
42.2cm × 28.2cm
Εξαιρετικά υψηλή:
11.1″ × 7.4″
28.2cm × 18.8cm
Σούπερ:
8.3″ × 5.5″
21.1cm × 14.1cm
Έξοχη:
5.5″ × 3.7″
14.1cm × 9.4cm
PIXNIO - Χρήση εικόνας:
Εικόνα είναι στο δημόσιο τομέα, δεν προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, χωρίς επιφύλαξη κανενός δικαιώματος, είναι δωρεάν για κάθε χρήση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εικόνα για οποιαδήποτε προσωπική και εμπορική χρήση χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια και χωρίς χρέωση ή υποχρέωση.