Μεγαπίξελ:
12.5 MP
Προσανατολισμός:
Οριζόντιος (περικομμένη)
Δημιουργός:
Janice Carr, Connie Flowers, USCDCP
Περισσότερες πληροφορίες:
JPEG  12.5 MP Πλήρης έγχρωμη 

Εικόνα είναι στο δημόσιο τομέα, δεν προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, χωρίς επιφύλαξη κανενός δικαιώματος, είναι δωρεάν για κάθε χρήση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εικόνα για οποιαδήποτε προσωπική και εμπορική χρήση χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια και χωρίς χρέωση ή υποχρέωση.