Η
και / Η
Προσανατολισμός:
Οριζόντιος (περικομμένη)
Ανάλυση:
4003 × 2668
Μεγαπίξελ:
10.9 MP
PIXNIO
Περισσότερες πληροφορίες:
Μορφοποίηση:
JPEG
Εικονοστοιχεία:
10680004
Λέξεις κλειδιά:
άτομα, σπορ, skateboard, άσκηση, άλμα, Οδός
Μεταφορτώθηκε:
2018-06-28
Μέγεθος εκτύπωσης εικόνας σε ίντσες και εκατοστά:

Χαμηλή:
55.6″ × 37.1″
141.2cm × 94.1cm
Μεσαία:
20″ × 13.3″
50.8cm × 33.9cm
Υψηλή:
13.3″ × 8.9″
33.9cm × 22.6cm
Εξαιρετικά υψηλή:
8.9″ × 5.9″
22.6cm × 15.1cm
Σούπερ:
6.7″ × 4.4″
16.9cm × 11.3cm
Έξοχη:
4.4″ × 3″
11.3cm × 7.5cm
PIXNIO - Χρήση εικόνας:
Εικόνα είναι στο δημόσιο τομέα, δεν προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, χωρίς επιφύλαξη κανενός δικαιώματος, είναι δωρεάν για κάθε χρήση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εικόνα για οποιαδήποτε προσωπική και εμπορική χρήση χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια και χωρίς χρέωση ή υποχρέωση.