Název barvy: wisteria
Šestnáctková barva: #a080c0
RGB barva: 160 128 192 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: wisteria. Šestnáctková barva: (#a080c0). RGB barva: 160 128 192 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.