Název barvy: měkké modré
Šestnáctková barva: #6080e0
RGB barva: 96 128 224 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: měkké modré. Šestnáctková barva: (#6080e0). RGB barva: 96 128 224 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.