Název barvy: švestka
Šestnáctková barva: #602040
RGB barva: 96 32 64 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: švestka. Šestnáctková barva: (#602040). RGB barva: 96 32 64 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.